postheadericon ખોટા સરનામાંથી સાવધ રહીએ !ખોટા સરનામાંથી સાવધ રહીએ !

                     ૧૪ મી ઓક્ટોબરે "શ્રદ્ધાનું વર્ષનો આરંભ કરાયો. વિવિધ પેરીશોમાં તેનું ઉદઘાટન કરાયું એક વધુ પ્રકારના વર્ષની અન્ય ઉજવણીઓમાં ઉમેરાઈસરસ !

                 અગાઉ નડીઆદમાં મીરીયમ વર્ષની પૂર્ણઆહૂતીનો વિધિ રાખવામાં આવ્યો હતો જેમાં માં બીશપ તથા ફાધરો-સિસ્ત્તરો તથા વિશાલ કેથોલિક મતવલમ્બિઓન સમૂહોએ ભાગ લીધો. સરસ !

                
હવે થોડા દિવસો બાદ આણંદખાતે અને .ગુજરાતમાં બાઈબલ અધિવેશનો ની ઉજવણીઓ થશે. સરસ !

               
ફાધર ઇગ્નાસની કથાના કાર્યક્રમો પણ ચાલુ છે. સરસ !

              
ભક્તિ કાર્યક્રમોમાં જનાર એટલા માટે જાયછે કારણ તેમને કહેવામાં આવે છે ને તેઓ બધા   દ્રદ્ધપણે   માને છે  કે અહી ભગવાન હાજર હોય છે ને તેમને આશીર્વાદ આપશે ને તેમની બધી માગણીઓ ને અરજો સ્વીકારશે વગેરે વગેરે

         
પ્રસંગે મને એક ઘટના યાદ આવી જાય છે ને તે કહ્યા વગર ચેન પડશે નહિ. હકીકતે ભગવાન ઈસુના ઉપદેશ તથા તેમના શિક્ષણની સાચી સમજ વિસારે નાં પડે માટે ઘટના (અને જોક માનો તો જોક) જાણવી જરૂરી લાગે છે. તો સાંભળો ત્યારે ...

                     
એક ભૂખ્યો તરસ્યો, માંદો ને નિરાધાર ભિખારી રસ્તા પર બેસીને ભીખ માંગતો હતો પણ તેના હાથમાં કોઈ કશું મૂકતું નહોતું એટલે કોઈએ તેને કહ્યું કે સામે મંદિર છે ત્યાં જા. ત્યાં ભગવાન હાજર છે ને તને ભગવાન કંઈ આપશે. તો ત્યાં ગયો કથા-કીર્તન, ભજન-મંડળી, આરતી બધામાં ભક્તિ પૂર્વક ને શ્રદ્ધાથી ભાગ લીધો.પણ તેને કોઈએ કશું આપ્યું નહિ. તો નિરાશ થઇ ગયો ને બહાર નીકળીને ચાલવા લાગ્યો. એટલામાં રસ્તામાં દારૂનું એક પીઠું આવ્યું. દારૂડિયા લથડીયા ખાતા ખાતા એમાં જતા આવતા હતા એક દારૂડિયાની નજર ભિખારી પર પડી. એને દયા આવી એને ગજવામાં હાથ નાખી સો સોની બે નોટો કાઢી ને ભિખારીના હાથમાં મૂકી દીધી ને ચાલવા માંડ્યો.ભિખારીને તો ભારે આશ્ચર્ય થયું ને સાહજિકપણે બોલી  ઉઠ્યો "ભગવાન tએક ભૂખ્યો તરસ્યો, માંદો ને નિરાધાર ભિખારી રસ્તા પર બેસીને ભીખ માંગતો હતો પણ તેના હાથમાં કોઈ કશું મૂકતું નહોતું એટલે કોઈએ તેને કહ્યું કે સામે મંદિર છે ત્યાં જા. ત્યાં ભગવાન હાજર છે ને તને ભગવાન કંઈ આપશે. તો ત્યાં ગયો કથા-કીર્તન, ભજન-મંડળી, આરતી બધામાં ભક્તિ પૂર્વક ને શ્રદ્ધાથી ભાગ લીધો.પણ તેને કોઈએ કશું આપ્યું નહિ. તો નિરાશ થઇ ગયો ને બહાર નીકળીને ચાલવા લાગ્યો. એટલામાં રસ્તામાં દારૂનું એક પીઠું આવ્યું. દારૂડિયા લથડીયા ખાતા ખાતા એમાં જતા આવતા હતા એક દારૂડિયાની નજર ભિખારી પર પડી. એને દયા આવી એને ગજવામાં હાથ નાખી સો સોની બે નોટો કાઢી ને ભિખારીના હાથમાં મૂકી દીધી ને ચાલવા માંડ્યો.ભિખારીને તો ભારે આશ્ચર્ય થયું ને સાહજિકપણે બોલી  ઉઠ્યો "ભગવાન તું તો ખરો  છેતું  રહે  છે ક્યાં ને એડ્રસ  આપે  છે ક્યાંનું !   

   તો ચાલો ફરીથી યાદ કરી લઈએ

 " જ્યાં પ્રેમને રહેમ ત્યાં () આપણા પ્રભુજીનો વાસ રે! બીજે ક્યાંય નહિ.

 ફાધર વિલિયમ (રિશ્તા)

9 comments:

Drik Lover said...

My name is Sonam Oberoi, ludhiana - I am a
young from ludhiana. I am tall, slender, and dress fashionably. Dehradun- I really love men. I don‘t care how you look like or how old you are. Independent
Ludhiana Escort -
If you are a real gentleman and you are polite, Ludhiana female models courteous and have very

clean cleanliness I will give you the best time of your life.

Ludhiana Escort Service
Ludhiana Escorts
Independent Ludhiana Escort
Escorts In Ludhiana
Ludhiana Escort Female
Ludhiana Escorts Agency

Jalandhar Escorts
Jalandhar Escort Service
Jalandhar Escorts Agency
Jalandhar Escorts Loves
Jalandhar Escorts Female
Independent Jalandhar Escort

Dehradun Escorts
Dehradun Escort Service
Dehradun Escorts Agency
Dehradun Escorts Loves
Dehradun Escorts Female
Indepenent Dehradun Escort

Kavya Rai said...

So the various Call Girls in Ahmedabad females cannot manage to make down their goals, rather the partner divas try and provides their best so that their well known clients keep keep satisfied and satisfied completely. http://www.kavyarai.com
Ahmedabad Escorts Services
Independent Ahmedabad Escorts
Call Girls in Ahmedabad

Ahmedabad Model said...

Escorts in Ahmedabad offer various escort services at an affordable price rate and this impresses lots and lots of client just because of this budget friendly factor along with an assurance of receiving great quality of service. Visit: http://escortinahmedabad.in
Ahmedabad Escorts
Escorts in Ahmedabad
Ahmedabad Escorts Agency

Simran Kour said...

The partner divas working in various well-known partner Ahmedabad Escorts Agency are really experts in whatever they do. http://poopits.com
Ahmedabad Model Escorts
Independent Call Girls in Ahmedabad
Ahmedabad Escorts Agency

Maya Pathak said...

Ahmedabad Escorts Maya Pathak is said to be one of the most innovative and modified Models sectors. http://www.mayapathak.com
Ahmedabad Escorts Maya Pathak
Ahmedabad Escorts
Escorts in Ahmedabad

Tanishka Oberoi said...

One can take a Escorts Services in Ahmedabad on a day during the delayed duration of night for a great wax light light supper or on a film period of your efforts and effort during the night. http://www.tanishkaoberoi.com
Ahmedabad Escorts Model
Independent Escorts AhmedabadEscorts Services in Ahmedabad

Joya Khan said...

The whole body massage offered then Hire Escorts in Ahmedabad can be found both on an incall and out contact foundation. http://www.joyakhan.com
Ahmedabad Escorts Joya
Hire Escorts in AHmedabad
Call Girls Ahmedabad

Neha Nand said...

Mumbai Escorts Agency were happy with my decision and asked me for my location. I told them that I am staying in Grand Oberoi. http://www.nehaanand.com
Mumbai Escorts Neha
Hire Escorts in Mumbai
Mumbai Escorts Agency

Nandita Sigh said...

All they need is a secure home where nobody will intervene and after that Jaipur Escorts Model need to understand some goes that will boost everything. http://www.jaipurescorts.biz
Jaipur Escorts Model
Hire Escorts in Jaipur
Dating Call Girls in Jaipur